α Patroklos Combos

Status
Not open for further replies.

CorrectDefense

CorrectDefense is back
Any new discoveries should either be posted in the combo discussion thread or PM'd to me, b4k4, or bushindu and will be added to this list if appropriate. Credit to all the Alpha Patroklos players who helped to make this thread possible.

Notations -

:7::8::9: 7 8 9 :A: A :2::1::4::3::aB: Twister
:4::5::6: 4 5 6 :B: B :2::3::6::2::3::6::A::+::B::+::K: CE
:1::2::3: 1 2 3 :K: K Brave Edge - BE
:G: G
Natural Combos -AA - 26 dmg.
6AA - 36 dmg.
1AA - 28 dmg.
1A: A: A 46 dmg.
BB - 32 dmg.
FC 3B:B - 32 dmg.
FC 3B:B BE - 52 dmg.
22_88BA - 32 dmg.
22_88AA - 32 dmg.
B+K 62B 11A+B - 71 dmg.
B+K 62B 44B+K - 82 dmg.

Normal Hit Combos -


ag:B
- bA, 236 3B - 87 dmg
- ag:B, JF Twister - 107 dmg
- bA, JF Twister - 109 dmg
- 2A BE, 236 2BA - 100 dmg (25% meter)
- 2A BE, JF Twister - 104 dmg (25% meter)
- ag:B, 2A BE, 8A+B B - 115 dmg (25% meter)
- ag:B, 2A BE, 2362BA (Face Down, feet away) - 129 dmg. (25% meter)
- ag:B, 2A BE, JF Twister (Face down, feet towards) - 131 dmg. (25% meter)


JF Twister
- JF Twister - 71 dmg


2A BE
- 8A+B B - 55 dmg
- JF Twister - 69 dmg.


22_88AA
- JF Twister - 61 dmg.
- CE - 79 dmg (50% meter)


3B
- JF Twister - 53 dmg.
- 2A BE, JF Twister - 85 dmg. (50% meter)


1B:B
- 1B:B, 214 3B:B, JF Twister - 82 dmg.
- 214 3B:B, JF Twister, JF Twister - 98 dmg.
- 1B:B, 214 3B:B, CE. 95 dmg - (50% meter)
- 1B:B, 214 3B:B BE, CE 103 dmg - (75% meter)


66B
- 8A+B B, JF Twister - 66 dmg
- Backstep, 8A+B B, 2A BE, 8A+B B - 92 dmg (25% meter)
- CE - 71 dmg - (50% meter)


33_99B
- bA - 58 dmg.
- 2A BE, JF Twister - 85 dmg.


44B
- JF Twister - 59 dmg.


11_77B
- 1A: A: A 78 dmg
- ag:B, JF Twister - 86 dmg.
- ag:B, 2A BE, JF Twister - 114 dmg. (25% meter)


RUN K
- JF Twister - 58 dmg.


2A+B
- 236 2BA - 49 dmg.
- JF Twister - 54 dmg.


FC 3A+B
- 236 3B, 214 3B:B, JF Twister, JF twister - 107 dmg.
- 236 3B, 214 3B:B BE, 236 2BA - 95 dmg. (50% meter)


44B+K BE
- 214 3B:B, JF Twister, JF Twister - 104 dmg. (25% meter)
- 236 3B, 214 3B:B, JF Twister - 106 dmg (25% meter) (Females only)
- 236 3B, 214 3B:B BE, JF Twister - 111 dmg (50% meter) (Females only)
- 236 3B, 214 3B:B, CE - 107 dmg (75% meter) (Females only)
- 236 3B, 214 3B:B BE, CE - 123 dmg. (100% meter) (Females only)


BT B+K:B
- bA - 83 dmg.
- 1A: A: A - 89 dmg
- 2A BE, JF Twister - 98 dmg. (50% meter)

Counter Hit Combos -


2A
- CE - 69 dmg. (50% meter)


WS A
- CE - 89 dmg. (50% meter)


11A
- 236 2BA - 55 dmg.
- JF Twister - 58 dmg.


33A
- CE - 76 dmg (50% meter)


3B
- 1A: A: A - 78 dmg.
- ag:B, 2A BE, JF Twister - ~100 dmg (25% meter)


33B
- 214 3B:B, JF Twister, JF Twister - 124 dmg.
- 214 3B:B, CE - 92 dmg. (50% meter)
-214 3B:B BE, CE - 109 dmg (75% meter)


WS B
- 8A+B B, JF Twister - 67 dmg.
- Backstep 8A+B B, 2A BE, 8A+B B - 72 dmg (25% meter)


FC 3B:B
- JF Twister, JF Twister - 106 dmg.


FC 3B:B BE
- JF Twister - 78 dmg.
- CE - 90 dmg. (75% meter)


6K
- 8A+B B, JF Twister - 56 dmg.
- 8A+B B, 2A BE, 8A+B B - 69 dmg (25% meter)

Throw Combos -


A+G
- 236 2BA - 48 dmg.
- 8A+B B, JF Twister - 67 dmg.
- 8A+B B, 2A BE, JF Twister - 97 dmg. (25% meter)


214B+G
- JF Twister, JF Twister - 103 dmg.
- CE - 85 dmg. (50% meter)
 
Last edited by a moderator:
Status
Not open for further replies.